Klachtformulier

Klachtformulier

 

Naam rechthebbende
Naam gemachtigde c.q. erfgenaam(indien van toepassing)
Uw adres
Uw telefoonnummer
Uw e-mail adres(indien van toepassing)
Heeft u het meest recenteklachtenreglement gelezen? o  jao  Nee (downloaden van www.schuldhulpnl.nl)
 Is de klacht reeds in behandeling bij de rechter? o  ja (de klacht wordt niet behandeld)o Nee
 Hoe oud is het feit waarover u een klacht indient? o jonger dan 6 maandeno ouder dan 6 maanden (de klacht wordt niet in behandeling genomen)

 

Vat hier uw klacht samen:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Naam rechthebbende en/of gemachtigde c.q. erfgenaam
Datum indiening klachtformulier
Uw handtekening (zonder handtekening wordt uw klacht niet in behandeling genomen)

klachtformulier PDF